TORK1142716
Šifra proizvoda: TORK 114271
Dostupnost proizvoda: Prozvod je dostupan

Toaletni listići

Dužina proizvoda : 0.0000 mm
Širina proizvoda: 0.0000 mm
Visina proizvoda: 0.0000 mm
Pakiranje proizvoda: 0.0000 kg